Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information är godkänd

E-delegationen beslutade den 30 januari om vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information
Vägledningens syfte är att främja vidareutnyttjande av information från den o?entliga förvaltningen. Målet är att vägledningen ska bidra till att ?er informationskällor blir enkelt åtkomliga för vidareutnyttjande och till att villkoren för vidareutnyttjande blir såtydliga och enhetliga som möjligt. Vägledningen innehåller dels en introduktion till det rättsliga regelverket på området, dels E-delegationens rekommendationer kring elektroniskt tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Läs mer på e-delegationens hemsida och hämta vägledningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2013-02-08

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se