KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Kompetensutveckling i migrering till molnbaserade tjänster

Genomförande av ett 2-dagars kompetensutvecklingsprogram inom Cloud Computing/molntjänster för att öka kunskapen kring de fördelar som följer med övergången till molntjänster inom offentlig sektor.

Utbildningen baseras på resultatet av ett EU-projekt, där sju europeiska organisationer, däribland Föreningen Sambruk, tagit fasta på analyserade kunskapsbrister och utformat ett kompetensutvecklingsprogram för offentliganställda IT-människor. Projektet NEBULA har genomförts med stöd från EU:s Lifelong Learning Programme och bygger på de mål som fastställts av EU:s digitala agenda.

Utbildningen riktar sig till ALLA offentliganställda IT-människor och hålls den 30 september -1 oktober, Stockholm.

Ingen kursavgift utgår.
Utöver den egna arbetstiden förväntas deltagare stå för rese- & logikostnader.

Varmt välkommen med din Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inge Hansson, med lång erfarenhet inom kommunal IT-verksamhet, har ingått i NEBULAs projektgrupp och kommer att vara utbildare. 

Programmet ska utbilda deltagarna i alla aspekter av migration av IT-infrastruktur till molntjänster, inklusive tekniska, organisatoriska, ekonomiska och upphandlingstekniska områden.

Följande kommer att ingå i utbildningen:

 • Introduktion till molnbaserade tjänster
 • När och om du ska använda molntjänster
 • Olika molnarkitekturer
 • Praktikfall
 • Olika modeller för molnbaserade tjänster
 • Affärsmodeller för molnet
 • Avtal och villkor för molnbaserade leveranser
 • Praktikfall
 • Förvaltning av tjänster i molnet
 • Risker och säkerhet vid migrering till molnet
 • Legala och rättsliga aspekter
 • Praktikfall
 • Att migrera till molnet – Roadmap
 • Avgöra om och när molntjänster är rätt lösning
 • Att välja rätt typ av molntjänst
 • Integration med egen drift och annan sourcing
 • Inlåsningsfrågor, migrering till/från molnbaserade tjänster
 • Metodstöd för en lyckad migrering
 • Hantera verksamheten som påverkar och påverkas
 • Praktikfall
 • Kommunikation
 • Praktikfall
 • Summering av utbildningen

TA MED EGEN DATOR!

Kontakter för mer information:

Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman; claes-olof.olsson@sambruk.se / tel 0703-141192

Lotta Ruderfors, Projektkoordinator; lotta.ruderfors@sambruk.se / tel 0705-717747

Inge Hansson, Utbildningsansvarig; inge.hansson@ardline.se / tel 0707-615505


Sidan publicerad: 2015-09-11

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se