Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Den digitala vägen till morgondagens välfärd

Det är dags att höja tempot i digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det är bakgrunden till de 32 initiativ som finns i den handlingsplan för e-samhället som SKL:s styrelse antagit.
— Trots hög IT-mognad, så släpar Sverige efter när det gäller digitala tjänster i offentlig sektor. Ett stort problem är bristande digital samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv. Det får följder som ineffektivitet, och att människor hamnar mellan stolarna och hänvisas runt, även i den digitala världen. Här finns mycket mer att göra, säger Per Mosseby, chef för Center för eSamhället på SKL.

SKL fokuserar på tre mål för e-samhället. Det ska bli enklare, öppnare och effektivare.

— Det behöver bli enklare för privatpersoner och företag att hantera sina ärenden. Offentlig information och tjänster behöver bli mer öppna och tillgängliga via internet. Personal i olika verksamheter behöver ha rätt digitala verktyg för att jobba smartare och effektivare, så att man kan lägga mindre resurser på exempelvis administration och mer på kärnan i verksamheten, ofta den mänskliga kontakten, säger Per Mosseby.

En utmaning är att få fler att våga och vilja använda internet, så att de inte hamnar utanför. En annan utmaning är att klara finansieringen. Idag lägger kommuner och landsting cirka 14 miljarder kronor årligen på förvaltning och drift av it-system.

Läs mer och hämta handlingsplanen på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2013-02-12

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se