Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Använd molntjänster på rätt sätt

Molntjänster har många fördelar men finns det några nackdelar? Hur vet man om det är en bra idé att använda en molntjänst i verksamheten inom en kommun eller ett landsting?
Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av molntjänst är att hitta rätt typ av tjänst för rätt typ av information. Center för eSamhället på SKL har tagit fram ett pm som innehåller en sammanfattning av vilka rättsfrågor som blir aktuella när molntjänster ska användas.

Hämta SKL:s pm härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2013-02-15

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se