KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv


 • Analys av kommuner och regioner i digital infrastruktur
  Digg har i uppdrag att stärka välfärdens digitalisering. Nu ska SKR analysera kommuner och regioners förutsättningar för gemensam digital infrastruktur och grunddata.


 • Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden
  E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner. Nu har även kommunerna bestämt att låta invånare att ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.


 • Stora behov av insatser för digitalisering i skolan
  Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.


 • Allt fler positiva till att få service digitalt
  Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.


 • Kallelse till årsmöte 2020
  I samband med KommITS digitaliseringsdagar i Borås så kommer årsmötet för föreningen att hållas.


 • Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering
  SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.


 • Kommunernas behov inom Identitet och åtkomst
  Under januari fram till och med april har Inera intervjuat och genomfört workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området identitet och åtkomst.


 • Ökad digital mognad i offentlig sektor
  Forskningskonsortiet SCDI presenterar en mätning som visar att den digitala mognaden i offentlig sektor ökat jämfört med förra året.


 • DIGG, SKR och Internetstiftelsen inleder samarbete om öppna data
  Bottenplaceringen i Europa ska förbättras. Ny satsning från DIGG, SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, och Internetstiftelsen ska få fler inom offentlig sektor att använda och tillgängliggöra öppna data.


 • Krönika: Pandemin accelererar välfärdens digitalisering
  Den pågående pandemin ställer nya krav på verksamheterna i kommuner och regioner och understryker behovet av digitala verktyg. Jag är mer säker än någonsin på att framtidens välfärd behöver utnyttja digitala lösningar i betydligt högre utsträckning än tidigare.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen!
  Ett nytt nummer av KommITS-tidningen är på väg ut till våra medlemmar. Om du vill kan du läsa det nya numret här genom att klicka på bilden nedan.


 • SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten
  SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.


 • Nationell digital infrastruktur behöver prioriteras - om välfärden ska ställa om
  En rapport från DIGG betonar vikten av ökad samordning av digitaliseringsarbetet i den offentliga förvaltningen. SKR delar den bilden och efterfrågar en samsyn mellan staten och huvudmännen kring prioritering, takt och finansiering.


 • Årets digitaliseringsdagar flyttas till den 24-26 augusti
  KommITS styrelse har den 19 mars vid ett extra styrelsemöte beslutat att flytta Digitaliseringsdagarna 2020 till den 24-26 augusti med hänsyn taget till riskläget med coronaviruset och rekommendation från Folkhälsomyndigheten.


 • Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik
  Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.


 • Stort behov av e-legitimation i tjänsten, visar en ny rapport
  Mängden e-tjänster som kräver e-legitimation växer ständigt i kommuner och regioner. Hanteringen av digital identitet är verksamhetskritisk för omfattande delar av offentlig förvaltning. E-legitimation är också en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av digital service.


 • Lidingö stad utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019
  Lidingö stad tilldelas utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019, för att i ord och handling ha visat att det går att balansera effektivitet och innovation. Lidingö stad höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.


 • Vägledningar för molntjänster
  SKL har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.


 • Ny avdelning blir motor för Ineras kommunutveckling
  Hittills har Inera förberett och inventerat en hel del inför det nya kommunala uppdraget, men för att få mer fart behövs en tydligare struktur och ett internt kompetenscentrum för kommunsektorn. Nu bildas en ny avdelning för detta.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen är ute!
  I dagarna så distribueras nr 2/2019 av KommITS-tidningen till våra medlemmar.


 • KommITS Teknikdagar 2019
  Nu är det dags att boka sig för några av årets viktigaste dagar! I år träffas vi den 1-2 oktober i Västerås på Expectrum.
  Årets teknikdagar har fokus på ett mycket intressant ämne Digital teknik, digitala möjligheter och nya IT-avdelningar .


 • SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande
  Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.


 • Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd
  Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.


 • Kallelse till KommITS årsmöte 2019
  KommITS medlemmar kallas till årsmöte den 7 maj kl. 17.00 på Wisby Strand Congress & Event i samband med KommITS Digitaliseringsdagar.


 • Nytt nummer av KommITs-tidningen på väg!
  Under denna vecka så distribueras det nya numret av KommITS-tidningen till alla medlemmar.


 • eSams medlemmar skattar sin förmåga till digital samverkan
  Vi vet att vi måste samverka för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men hur är det med förmågan? eSams medlemmar börjar hos sig själva och genomför en självskattning av hur väl den egna organisationen lever upp till det ramverk för digital samverkan som eSam tagit fram.


 • Digitaliseringssnurran
  PTS har publicerat ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunal digitalisering


 • Ny publikation: Tekniktrender som påverkar offentlig sektor 2019
  KommITS motsvarighet i England, Socitm har tagit fram en rapport om tekniktrender som påverkar offentlig sektor.


 • Estland först ut när svenska e-tjänster nu tillåter inloggning med utländska e-legitimationer
  Den 29 september 2018 trädde EU-förordning eIDAS i kraft. Från det datumet ska alla offentliga e-tjänster som kräver e-legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som som kan användas i svenska offentliga e-tjänster.


 • Nytt personuppgiftsbiträdesavtal för kommuner och regioner
  Ett nytt gemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen har tagits fram. Avtalet blir nytt standardavtal för alla kommuner, landsting och regioner.


 • SKL-koncernens snabbspår för digitalisering ger resultat
  SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret, och flera tjänster är på gång.


 • Molnfeber i kommunerna – Office 365 och G Suite driver på flytten
  En majoritet av landets kommuner ökar investeringarna i molnet det kommande året. Office 365-migreringar, relativt stort leverantörsberoende och nya utvecklingsprojekt med molnbaserade verktyg är viktiga förklaringar.


 • Idag startar den nya Myndigheten för digital förvaltning - DIGG
  Sveriges offentliga sektor håller på att förnyas och digitalisering är en stark förändringsfaktor. Idag är en stor dag för Sverige! 🇸🇪 För nu är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning äntligen på plats.


 • Kompetenssatsning för att främja digital utveckling
  SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nu är det nya numret av KommITS-tidningen på väg ut till våra medlemmar.


 • Automatisering kan minska arbetskraftsbristen
  Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.


 • Svenskt ramverk för digital samverkam
  eSam har tagit fram en första version av ett svenskt ramverk för digital samverkan. Det har tillkommit i bred samverkan även med aktörer utanför eSam


 • Digitaliseringsrådets ger aktuell lägesbild av digital kompetens
  Vi ser att digital kompetens är ett centralt nyckelområde för ett digitaliserat Sverige. I en aktuell lägesbild som vi lämnat till regeringen kan vi konstatera att många bra saker görs men det behöver hända mycket mer.


 • Priser vid KommITS Digitaliseringsdagar 2018
  I samband med KommITS Digitaliseringsdagar 2018, så delades KommITS årliga priser ut till Årets IT-person, Årets Digitaliseringsprojekt och årets IT-partner.


 • Ny vägledning från eSam ger stöd för digitalt först
  Den juridiska expertgruppen inom eSam har tagit fram en vägledning för digitalt i första hand. Vägledningen ger stöd i hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med privatpersoner och företag.


 • Kallelse till KommITS årsmöte 2018
  KommITS medlemmar kallas till årsmöte den 24 april kl. 17.30 på Hotel Skansen Båstad i samband med KommITS Digitaliseringsdagar.


 • Offentlig sektor behöver bli bättre på digitalisering
  Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitalisering under de senaste åren, och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det visar ESV:s uppföljningar inom området.


 • Digitaliseringsstudien ger resultat
  Samarbetet mellan KommITS, SKL och Finansdepartementet uppmärksammas i regeringens budgetproposition.


 • Nya medlemmar i KommITS
  Vi vill hälsa Nybro och Klippas kommuner välkomna som nya medlemmar i KommITS.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  I dagarna skickas nr 1 2018 av KommITS tidning ut till våra medlemmar.


 • Konkret plan för skolans digitalisering tas fram
  Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.


 • Regeringens digitalboss: alla måste inse att digitaliseringen förändrar allt
  Sverige har fått en egen chief digital officer – Åsa Zetterberg. ”Digitaliseringen förändrar allt – och vi måste se till att den också leder till ett hållbart samhälle”, säger hon.


 • Åsa Zetterberg blir regeringens chief digital officer
  Efter en överenskommelse mellan statsminister Stefan Löfven och digitaliseringsminister Peter Eriksson har det avsatts särskilda medel för att anställa Åsa Zetterberg som Chief Digital Officer. Rollen är ny i sitt slag och uppdraget är att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i våras.


 • Nu ska kommunerna digitaliseras – ”det finns en otrolig vilja”
  En gemensam digital infrastruktur, satsning på gemensam upphandling och stöd för att genomföra förändring ute i verksamheten. Det är det recept som Sveriges Kommuner och Landsting använder för att få fart på digitaliseringen.


 • Beställargrupp välfärdsteknologi
  SKL har tillsammans med ett 20-tal kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syfte att öka förmågan att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.


 • Fördjupat samarbete kring digitalisering
  I samband med toppledarforumet DigiGov den 5-6 december 2017 kom SKL och regeringen överens om bland annat ett tätare samarbete i förberedelsearbetet för den nya digitaliseringsmyndigheten.


 • Trelleborgs kommun får SveaPriset 2017
  Socialförvaltningen i Trelleborg prisades för sin modell för ett digitalt och automatiserat system för försörjningsstöd.


 • Stockholm stad – Sveriges Digitaliseringskommun 2017
  Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för invånarna.


 • Presentationer från KommITS Teknikdagar 2017
  Nu finns presentationer från KommITS Teknikdagar på hemsidan. Vi kommer att fylla på efterhand som vi får in presentationer från föreläsarna. 


 • Nya digitaliseringsmyndigheten efterlängtad
  - Beskedet om den nya digitaliseringsmyndigheten är efterlängtat. Och SKL vill delta och bidra till att myndigheten får den kraft som krävs, säger Gunilla Glasare, tf avdelningschef på SKL.


 • Nu är nr 2 av KommITs-tidningen här!
  I dagarna så distribueras nr 2 av KommITS-tidningen till våra medlemmar. Har du inte fått den, så kan du läsa den här.


 • KommITS Teknikdagar 2017 - Några platser kvar!
  Nu är det dags att boka sig för några av årets viktigaste dagar! I är träffas vi den 19-20 september i Västerås på The Steam Hotel.


 • Informationssäkerhet och outsourcing av it-verksamhet
  Med anledning av det informationsläckage som skett i samband med outsourcing av it-verksamhet hos Transportstyrelsen har SKL tagit fram ett PM med information till stöd för kommuner, landsting och regioner.


 • Anmälan till årets Teknikdagar har öppnat.
  Nu är det dags att boka sig för några av årets viktigaste dagar! I är träffas vi den 19-20 september i Västerås på The Steam Hotel.


 • Välkommet förslag till samlande digital myndighet
  SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.


 • För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi
  Regeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.


 • Positivt om privata uppgifter leder till bättre välfärd
  Närmare hälften av invånarna är beredda att dela med sig digitalt av privat information, om det förbättrar olika välfärdstjänster. Det visar en ny attitydundersökning om digital integritet.


 • Dokumentation från Digitaliseringsdagarna.
  Nu finns en del av presentationerna från Digitaliseringsdagarna på hemsidan.


 • Pristagare vid årets KommITS konferens
  Traditionsenligt så delade KommITS ut priser till Årets Digitaliseringsprojekt, Årets Partner och Årets IT-personlighet vid konferensen på Djurönäset.


 • Information till deltagarna på Digitaliseringsdagarna
  Här finns information för dig som ska delta i KommITs Digitaliseringsdagar 2017


 • Mer tid till socialt arbete när datorn fattar enkla beslut
  Brist på socialsekreterare, långa handläggningstider och pressad budget fick socialtjänsten i Trelleborgs kommun att söka nya arbetssätt. Genom e-tjänster har de minskat handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna. Nästa steg är att automatisera själva handläggningen.


 • Kallelse till KommITS årsmöte 2017
  KommITS medlemmar kallas till årsmöte den 25 april kl. 17.00 - 17.30 på Djurönäset konferens i samband med KommITS Digitaliseringsdagar.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nu är nummer 1 2017 av KommITs-tidningen på väg ut till våra medlemmar och partners. Har du inte fått ditt ex ännu så kan du läsa tidingen här på webben.


 • Förslag om en aktör med samlat ansvar för digitalisering i offentlig sektor
  Ekonomistyrningsverket, ESV, är den myndighet som är bäst lämpad att ta hand om uppdraget att ansvara för digitaliseringen av offentlig sektor. Det är en av slutsatserna i det delbetänkande i utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning som idag överlämnats till regeringen.


 • Starkare samordning av digitaliseringspolitiken
  Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett digitaliseringsråd med uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Regeringen ger i samband med detta Post- och telestyrelsen i uppdrag att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete.


 • Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme - eSamverka Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme
  Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process. Med eSams nya vägledning får organisationer stöd utifrån flera perspektiv; juridiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt.


 • UNIKT ERBJUDANDE TILL DIGITALISERINGS-DAGARNAS DELTAGARE!
  Gartner erbjuder en möjlighet till ett 30 min fritt rådgivningssamtal med Gartners analytiker Neville Cannon.


 • Enklare företagande med digitala tjänster
  Genom digitala lösningar blir det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. Tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket driver SKL programmet Serverat för att utveckla dessa digitala lösningar. Arbetet inleds med restaurangbranschen med ambitionen att framöver omfatta fler branscher.


 • Regeringen utreder smartare tillgång till nationell grunddata för kommuner och landsting
  Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga registeransvariga myndigheter och kommuner och landsting.


 • KommITs på besök i Rosenbad

  Fredagen den 17 februari så besökte delar av KommITS styrelse Finansdepartementet. • Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa
  Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.


 • Rekommendationer för kommunernas informationssäkerhet
  MSB presenterar nu rekommendationer för kommunernas arbete med informationssäkerhet.
  - Invånarna ska kunna känna förtroende för informationshanteringen, säger Åsa Zetterberg vid SKL:s avdelning för digitalisering. • Kommunernas arbete grunden för att nå bredbandsmålen
  Telenor, Telia och ComHem beskyller i sin artikel, den 10 jan, Sveriges kommuner för att sätta käppar i hjulen för bredbandsutbyggnaden i landet.


 • Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering
  Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.


 • Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling
  I verktyget eBlomlådan kan kommunerna själva värdera sin digitala utveckling. En ny rapport där SKL har sammanställt kommunernas svar kring digitala tjänster och arbetssätt, visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.


 • Digitaliseringskommissionen lämnar sitt slutbetänkande
  Den 15 december lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden. Förslaget innehåller fyra rekommendationer till regeringen, bland annat att en ny myndighet inrättas, med ansvar för att främja digitaliseringen.


 • Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd
  Nu är samverkansportalen Dela Digitalt igång! Genom samverkansportalen kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 330 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.


 • Nu lanseras KLASSA 2.0
  SKL har förnyat självvärderingsverktyget KLASSA, för säkerhetsklassning av information. Den nya versionen har fler funktioner och användarvänlighet har förbättrats.


 • Rapport från E-legitimationsnämnden
  E-legitimationsnämnden har den 25 oktober lämnat en rapport till regeringen med en rad rekommendationer om hur säker e-legitimering ska tas omhand inför morgondagens utmaningar och digitala behov.


 • Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd
  Nu pågår utvecklingen av samverkansportalen Dela Digitalt, på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.


 • Företagsförvärv stärker digital utveckling
  Det landstings- och regionägda bolaget Inera AB blir ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.


 • Ny version av eBlomlådan
  SKL har förnyat självvärderingsverktyget eBlomlådan. Den nya versionen innehåller uppdaterade indikatorer och flera nya funktioner.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nu har nummer 2 av KommITS-tidningen kommit. Där kan du bl a läsa om vårens konferens i Malmö.


 • Lite sommarläsning från Digitaliseringskommissionen
  Det datadrivna samhället – ny rapport från Digitaliseringskommissionen


 • Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens
  Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens och pressar priserna på de tjänster som invånare och företag tar del av. Det skriver SKL i en replik till Svenskt Näringsliv och Almega.


 • 20 kommuner utvalda till LEDA för smartare välfärd
  SKL har utsett 20 kommuner till förändringsledningsprogrammet: LEDA för smartare välfärd. Programmet börjar i september 2016 och sträcker sig över ett år.


 • Sex skolhuvudmän får utmärkelsen Guldtrappan 2016
  Guldtrappans jury har utsett sex skolhuvudmän som får kvalitetsutmärkelsen 2016. Guldtrappans syfte är att uppmärksamma de som arbetar strategiskt med att digitalisera skolan.


 • Presentationer från KommITS jubileumskonferens
  Nu finns presentationer och bilder från KommITS jubileumskonferens upplagda på hemsidan. Du hittar dom under Dokumentation i menyn.


 • KommITS har delat ut 2016 års priser
  Vid KommITS digitaliseringsdagar i Malmö så delades priser ut till Årets IT-partner, Årets Digitaliserings-projekt och årets IT-Personlighet.


 • Kallelse till KommITS årsmöte 2016
  KommITS medlemmar kallas till årsmöte den 26 april kl. 17.00 - 17.30 på Clarion Malmö Live, Malmö.


 • Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan
  Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.


 • Ny medlem i KommITS
  Vi hälsar Nässjö kommun välkommen som medlem i KommITS


 • Rapport om säker digital meddelandehantering
  Det behöver bli enklare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. SKL har därför tagit fram en rapport med rekommendationer för säker meddelandehantering.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen!
  Nr 1 - 2016 av KommITS-tidningen är på väg ut till våra medlemmar. Här kan du bl a läsa om KommITS historia och vårt 20-års jubileum.


 • Vägen mot en digitaliserad omsorg
  Allt fler vård- och omsorgstjänster blir beroende av ett snabbt och säkert bredband. Bredbandsforums Praktikfallsgrupp Länk till annan webbplats. har undersökt e-hälsoområdet och identifierat utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur. Praktikfallsgruppen har nu överlämnat ett antal förslag för ökad samverkan och tydlighet på området till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande IT-minister Mehmet Kaplan.


 • Ny uppmaning från SKL att kommuner som inte genomförst eBlomlådan att publicera den innan den 1 mars!
  SKL genomför nu en insamling av faktamaterial och underlag till en fördjupad analys och samlad rapport kring digitaliseringen och dess betydelse för den svenska välfärden. Kommunernas självvärderingar i eBlomlådan utgör ett viktigt underlag till rapporten och till kommande prioriteringar och insatser på nationell nivå.


 • Sunet bidrar till utvecklingen av Svensk e-legitimation
  För att kunna utfärda e-legitimation behövs, vid något tillfälle, en fysisk id-koll. I syfte att underlätta för oberoende leverantörer av e-ID som vill utfärda legitimationer ska nu Sunet, tillsammans med SKL och ett antal andra aktörer, hitta en process för att grundidentifiera individer. Tanken är att id-kollen ska genomföras på offentligt drivna institutioner med hög tillgänglighet för Sveriges befolkning.


 • E-legitimationsnämnden lägger till en separat övergångstjänst
  Fler elektroniska tjänster kräver säkra och effektiva metoder för att identifiera personer och företag. Myndigheten E-legitimationsnämnden, som har regeringens uppdrag att samordna offentlig sektors e-legitimeringar, lanserar nu en separat övergångstjänst.


 • SKL upphandlar nytt boknings- och bidragssystem 
  Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun har tillsammans med SKL tagit fram en kravspecifikation för boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Detta ska användas som underlag för upphandling av ett system som alla Sveriges kommuner ska kunna använda.


 • Samsyn kring digitaliseringens utmaningar
  Det är inte bara Digitaliseringskommissionen som under hösten undersökt digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Analysgruppen Arbetet i framtiden, en av tre analysgrupper som tillsattes av framtidsminister Kristina Persson, kom för några dagar sedan med sin första delrapport Länk till annan webbplats., som utgår från hur arbetsmarknaden förändras i och med digitaliseringen. Även Svenskt Näringsliv publicerade i veckan en rapport av Mårten Blix, doktor i nationalekonomi och f d sekreterare i Framtidskommissionen: The economy and digitalization – opportunities and challenges. Länk till annan webbplats.


 • Nu har anmälan till jubileumskonferensen 2016 öppnat!
  De senaste tjugo åren har varit utmanande för Sveriges kommuner, den tekniska utvecklingen har förenklat vardagen för medborgare och våra verksamheter. Den har medfört besparingar, större delaktighet, kortare beslutsprocesser och ökad transparens.


 • Från ord till digital handling
  SKL i samarbete med eGovlab vid Stockholms universitet bjuder in till ett symposium om ledning och styrning av framtidens informationshantering.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nu är nr 4 2015 klart och på väg ut till våra medlemmar. I detta nummer kan du bl a läsa om hur "Digitala Göteborg växlar upp" och om IT-ministern och bredbandsutbyggnaden.


 • SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner
  SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.


 • KLASSA underlättar informationssäkerheten
  MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Över hälften av kommunerna arbetar systematiskt med frågan, men mer behöver göras. Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA.


 • Rapport till regeringen om kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015
  Den 1 december rapporterar MSB in resultatet av en omfattande undersökning om Sveriges kommuners informationssäkerhetsarbete till regeringen. Rapporten ger en aktuell bild av hur kommuner arbetar med informationssäkerhet.


 • Helsingborg stad är Sveriges IT-kommun 2015
  Under Kvalitetsmässan i Göteborg utsågs Helsingborgs stad till vinnare av utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015.


 • Digitalt först för ett smartare Sverige
  Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation. För att Sverige även i fortsättningen ska vara världsledande inom it är det nu dags att vi tar nästa steg.


 • Ny digital tjänst sparar både tid och pengar
  Den digitala tjänsten för ekonomisk bistånd, SSBTEK, sparar flera hundra miljoner kronor per år.  Det visar en beräkning som SKL gjort. Hittills har 180 kommuner anslutit sig.


 • Jubileumskonferens 2016
  2016 firar KommITS 20 år och det gör vi genom en stor jubileumskonferens i Malmö den 25-27 april


 • Uppmaning till landets kommuner
  Resultaten från kommuners självvärdering i eBlomlådan kommer att utgöra underlag till en rapport från SKL om digitaliseringens betydelse för välfärden. Därför uppmanas alla kommuner att senast den 30 november genomföra en självvärdering och publicera sina resultat.


 • Rekommendationer gällande Safe Harbor
  Den 6 oktober underkände EU-domstolen Safe Harbor-regelverket eftersom det inte ger tillräckligt dataskydd. Detta kan påverka kommuner, landsting och regioner i stor utsträckning. Därför har SKL tagit fram rekommendationer för hur medlemsorganisationerna bör agera i väntan på fortsatta direktiv.


 • Presentationer från KommITS Teknikdagar
  Nu hittar du presentationerna från KomMITS Teknikdagar 2015 på vår hemsida.


 • SKL ber Datainspektionen om råd gällande Safe Harbor
  SKL har bett Datainspektionen om vägledning när det gäller EU-domstolens dom som underkänner Safe Harbour-regelverket. Domen kan påverka samtliga molntjänster där det finns en överföring av uppgifter till USA och användningen av sådana tjänster hos kommuner, landsting och regioner.


 • Uppdaterat program för KommITS Teknikdagar
  Nu finns ett uppdaterat program för KommITS teknikdagar.


 • Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser
  Kommunernas webbplatser blir allt bättre, både vad det gäller sökfunktioner och information till företag och antalet e-tjänster ökar.


 • Ny inspirationsföreläsare på Teknikdagarna
  Som avslutning på dag 1 kan vi presentera en inspirationsföreläsning på temat "Vad kan Office 365 ge för mervärde till dagens interna system och det dagliga arbetet inom kommunen".


 • Kompetensutveckling i migrering till molnbaserade tjänster
  Genomförande av ett 2-dagars kompetensutvecklingsprogram inom Cloud Computing/molntjänster för att öka kunskapen kring de fördelar som följer med övergången till molntjänster inom offentlig sektor.


 • Välkommen till KommITS teknikdagar 14-15 oktober 2015
  Nu är det bara en dryg månad kvar till årets teknikdagar, i år med temat "Integrera molntjänster med befintlig IT-miljö!?”.


 • Nytt nummer av KommITS-tidskriften
  Nr 3 av KommITS-tidningen är på väg ut till våra medlemmar. Har du inte fått den eller vill läsa den på webben, så kan du klicka på bilden nedan.


 • Anmäl aktiviteter till eMedborgarveckan 2015
  eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan består av lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter från deltagande aktörer. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster.


 • Snabbt bredband och digitalisering ett måste för framtidens kommuner
  Vår omvärld digitaliseras och vi har turen att bo i ett av de länder som är bäst på att anamma den nya teknikens möjligheter. Sverige var tidigt ute med att bygga ut snabbt fiberbredband vilket gjort det möjligt för en stor del av befolkningen att utföra allt fler sysslor över nätet, såsom att studera eller arbeta hemifrån. För varje år som går använder vi internet till att mer. Vi handlar mat, böcker och leksaker. Varje år slår Skatteverket rekord i antalet användare som deklarerar över nätet och vi kan numera till och med sköta våra läkarbesök hemifrån via videolänk.


 • Ny antologi om digitaliseringens möjligheter!
  Som en del av vårt arbete inför slutbetänkandet i december i år ger Digitaliseringskommissionen i dag ut en ny antologi ”Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter”.


 • Digitalt som förstahandsval
  Kontakten med offentlig sektor ska vara så enkel som möjlig för så många som möjligt och allt fler ska använda sig av digitala tjänster. Digitala tjänster är också medel för offentlig sektor att effektivisera och ge en bättre service.


 • Trender inom eHälsa
  I veckan publicerade Västra Götalandsregionens sin senaste trendspaning, denna gång med fokus på trender inom eHälsa. Journal på nätet, mobilt KOL-team, e-hemtjänst, nationell IT-plattform för distansbehandling och Population Health management är bara några av trenderna som nämns.


 • Vill du vara partner på KommITS Teknikdagar 2015?
  Den 14-15 oktober genomför KommITS årets teknikdagar. Årets rubrik är "Integrera molntjänster med befintlig IT-miljö!?".


 • Regeringen beslutar om bredbandskoordinatorer
  Regeringen har beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län. Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet, men också för länsöverskridande samarbeten.


 • Bättre skolmåltider med SkolmatSveriges verktyg
  Skolor som använder SkolmatSveriges webbaserade verktyg upprepade gånger har bättre måltidskvalitet. Det visar en ny kartläggning.


 • Dokumentation från vårkonferensen 2015
  Nu finns den dokumentation vi har fått utlagd på hemsidan.


 • KommITS föreläsare skänker till välgörande ändamål
  Vid KommITS vårkonferens så fick våra föreläsare istället för en talargåva välja att skänka motsvarande summa till välgörande ändamål.


 • KommITS har fått en ny styrelse
  I samband med vårkonferensen så KommITS sitt årsmöte och där valdes en ny styrelse.


 • IT i kommunerna 2014
  På Kommits konferens i Göteborg så presenterades undersökningen IT i kommunerna 2014.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen
  Nr 2 2105 av KommITS-tidningen är på väg ut till våra medlemmar.


 • Gemensamt skolarbete på webben blir tillåtet
  Elever får jobba med gemensamma skoluppgifter som sparas på nätet. Datainspektionen ger grönt ljus till ett avtal mellan Simrishamns kommun och Google om molntjänster för skolarbete.


 • Nytt nummer av KommITS-tidningen är ute!
  Nr 1 2015 av KommITS-tidningen har nu skickats ut till alla medlemmar.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se