Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv

  • 2014-11-14
    KommITS konferens 2015
    Nu är tid och plats klar för KommITS konferens 2015

  • 2014-11-12
    Digitala styrsystem och informationssäkerhet
    I massmedia har man nyligen uppmärksammat brister när det gäller säkerhet i olika typer av digitala styrsystem, det gäller bland annat system som reglerar lås, larm, värme och andra funktioner i fastigheter. Här sammanfattas vad kommuner och landsting kan göra för att höja säkerheten.


KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se