Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Nyhetsarkiv

  • 2016-02-09
    E-legitimationsnämnden lägger till en separat övergångstjänst
    Fler elektroniska tjänster kräver säkra och effektiva metoder för att identifiera personer och företag. Myndigheten E-legitimationsnämnden, som har regeringens uppdrag att samordna offentlig sektors e-legitimeringar, lanserar nu en separat övergångstjänst.

  • 2016-02-05
    SKL upphandlar nytt boknings- och bidragssystem 
    Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun har tillsammans med SKL tagit fram en kravspecifikation för boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Detta ska användas som underlag för upphandling av ett system som alla Sveriges kommuner ska kunna använda.


KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se