KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Medlemsservice

Varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner idag. Ett medlemskap ger dig bättre möjlighet: - till erfarenhetsutbyte med andra kommuner - att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum - att ta del av nyttig information - att ta del av förhandsinformation från leverantörer.

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. Medlemskapet är personligt, men medlemmen representerar kommunen gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare, IT-strateg etc). Medlemskapet innebär att alla medarbetare i kommunen kan utnyttja medlemspriset i samband med KommITS konferenser.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

Fyll i formuläret och bli medlem i KommITS!

Sidan uppdaterad: 2018-06-27
KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se