Länk till KommITS startsida KommITS logotyp
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

KommITS Teknikdagar 2015.


Tema: Integrera molntjänster med befintlig IT-miljö!?


KommITS är den naturliga mötesplatsen där deltagare och leverantörer kan träffas för att tillsammans uppleva och diskutera tekniska utmaningar. Denna gång kommer teknikdagarna att handla om molnet/cloud och de möjligheter och utmaningar dessa lösningar innebär för våra verksamheter. Molntjänster innebär en revolution när det gäller IT, inte minst ur ett kostnadsperspektiv och kräver helt nya affärsmodeller.

Läs mer om årets Teknikdagar här.

Nyheter från KommITS

KommITS webbplats är baserad på SiteVision och sponsras av SiteVision.

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se